• Glavni
  • Znanost
  • Poglavlje 2: Klimatske promjene i energetska pitanja

Poglavlje 2: Klimatske promjene i energetska pitanja

Javno mišljenje o klimatskim i energetskim pitanjima snažno je podijeljeno po političkim stranama i ideološkim linijama. Ovo poglavlje daje pregled onih obrazaca na kojima se temelji vjerovanje o klimatskim promjenama, percepcija konsenzusa znanstvenika o klimatskim promjenama i stavova o jednom receptu politike usmjerenom na smanjenje klimatskih promjena. Liberalni demokrati posebno su skloni stajalištu da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti, vjerojatnije je da će među znanstvenicima postići konsenzus o ovom pitanju i više se zalažu za postavljanje strožih granica biljnih emisija u svrhu rješavanja klimatskih promjena. Ti su obrasci u skladu s prošlim javnim istraživanjima Pew Research Centra i drugima, koja pokazuju sve veći jaz između političkih skupina u pogledima na klimatska pitanja tijekom vremena.17

Također u skladu s prošlim istraživanjima, u stavovima javnosti postoje snažne stranačke i ideološke pukotine povezane s energetskim pitanjima, s konzervativnim republikancima, posebno vjerojatnim da će podržati veće bušenje nafte i plina u vodama SAD-a u moru, podržati povećanu upotrebu hidrauličkog lomljenja za vađenje nafte i plina iz podzemlja i podržati izgradnju više nuklearnih elektrana za proizvodnju električne energije. Ostali čimbenici koji predviđaju stavove o ovim pitanjima uključuju spol i dob: muškarci i stariji odrasli u prosjeku izražavaju veću potporu tim energetskim tehnologijama nego žene ili mlađe odrasle osobe. Postoji jedna iznimka; većina svih glavnih demografskih i političkih skupina podržava povećanu uporabu genetski modificiranih biljaka kao goriva alternativa benzinu.

Uvjerenja o vjerojatnom učinku globalnog rasta stanovništva u vezi s prirodnim resursima također su podijeljena po političkim linijama. I ovdje liberalni demokrati imaju tendenciju da rastuću svjetsku populaciju vide kao vjerojatnu napetost opskrbe hranom i prirodnih resursa, dok su konzervativni republikanci skloniji vjerovanju da će novi načini rastezanja naših resursa rastuću svjetsku populaciju spriječiti da bude glavni problem .

Mišljenja o klimatskim promjenama

Uvjerenja o klimatskim promjenamaIstraživanje je uključivalo dvije odvojene mjere za procjenu stavova javnosti o klimatskim promjenama. Kad ih se pita za odabir između tri izbora, 50% odraslih kaže da se klimatske promjene događaju uglavnom zbog ljudske aktivnosti, kao što je sagorijevanje fosilnih goriva; 23% kaže da su klimatske promjene uglavnom zbog prirodnih obrazaca u Zemljinom okolišu; a drugih 25% kaže da nema čvrstih dokaza da je Zemlja sve toplija. Udio javnosti koji je rekao da su klimatske promjene posljedica ljudske aktivnosti otprilike jednak onome kakav je bio 2009. godine kada je Pew Research Center posljednji put postavio ovo pitanje, ali sada više kažu da nema čvrstih dokaza o zagrijavanju (25% danas, u odnosu na 11 % u 2009.), a manje njih kaže da se zagrijavanje događa zbog prirodnih obrazaca u okolišu (23% danas, u odnosu na 36% u 2009.).

Javni pogledi na klimatske promjeneU zasebnom nizu pitanja, odraslima u široj javnosti postavljeno je, prvo, postoje li čvrsti dokazi da prosječna temperatura Zemlje postaje sve toplija tijekom posljednjih nekoliko desetljeća. Potpuno 72% odraslih kaže da postoje čvrsti dokazi o zagrijavanju, dok četvrtina (25%) kaže da za to ne postoje čvrsti dokazi.

Daljnja pitanja otkrivaju da većina onih koji vjeruju da se Zemlja zagrijava misle da je zagrijavanje posljedica ljudske aktivnosti (46% svih odraslih), a ne prirodnih obrazaca u Zemljinom okolišu (22% svih odraslih). Oni koji kažu da nema čvrstih dokaza da Zemlja postaje toplija podijeljeni su između onih koji kažu da dokazi još nisu jasni (11% svih odraslih) i da se zagrijavanje ne događa (13% svih odraslih).18

Pogledi na klimatske promjeneRazlike među podskupinama pokazujemo koristeći samo jednu mjeru pogleda na klimatske promjene u nastavku. Ti su obrasci približno jednaki bez obzira na to koje se mjere koriste.19Kombiniramo odgovore bilo kojeg pristupa u multivarijantnoj analizi čimbenika koji utječu na mišljenje o klimatskim promjenama.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

U skladu s prošlim istraživanjima, postoje velike razlike u godinama u pogledima na klimatske promjene, a odrasli u dobi od 65 godina i stariji skeptičniji su od mlađih dobnih skupina da postoje čvrsti dokazi da se Zemlja zagrijava.Latinoamerikanci su skloniji nego bijelcima koji nisu hispanoamerikanci da kažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudskih aktivnosti.dvadeset

Muškarci i žene imaju slične stavove o klimatskim promjenama po ovom pitanju. Međutim, kad su nasumično odabranu polovicu uzorka prvo pitali postoje li čvrsti dokazi da se Zemlja zagrijava, žene su vjerojatnije od muškaraca rekle da je to slučaj (79% u usporedbi sa 63%). Ova je rodna razlika u skladu s prošlim istraživanjima Pew Research Center-a.

Obrazovanje i znanje

Pogledi o klimatskim promjenama, prema znanju obrazovanja i znanostiOni s fakultetskom diplomom vjerojatnije će reći od onih s nižim obrazovanjem da kažu da se klimatske promjene događaju zbog ljudske aktivnosti. Među onima s fakultetskom diplomom 56% kaže da je zagrijavanje posljedica ljudske aktivnosti. Za usporedbu, 44% onih sa srednjom ili nižom školskom spremom kaže isto.

Stavovi o klimatskim promjenama približno su jednaki bez obzira na razinu znanstvenog znanja. Ne postoje razlike u pogledima između onih koji su diplomirali u nekom znanstvenom području i onih koji su se usavršavali u drugim područjima.

Stranka i ideologija

Pogledi na klimatske promjene razlikuju se po strankama i ideologijiStavovi o klimatskim promjenama znatno se razlikuju među stranačkim i političkim ideološkim skupinama, kao što je to bio slučaj u prošlim istraživanjima. Veličina razlika između stranaka u vezi s klimatskim promjenama porasla je od 2006. godine, kada je Pew Research prvi put počeo pratiti javno mnijenje o ovoj temi.

Potpuno 71% demokrata i neovisnih koji su naklonjeni demokratskim narodima kaže da se Zemlja zagrijava prvenstveno zbog ljudskih aktivnosti. Suprotno tome, samo 27% republikanaca i onih koji se oslanjaju na republikance zastupaju ovo stajalište; 30% kaže da su klimatske promjene uglavnom posljedica prirodnih obrazaca u okolišu Zemlje, a 41% kaže da nema čvrstih dokaza da se Zemlja zagrijava.dvadeset i jedan

Potpuno 76% liberala kaže da se Zemlja zagrijava zbog ljudskih aktivnosti. Suprotno tome, 29% konzervativaca kaže da je ljudska aktivnost razlog klimatskim promjenama; tri od deset kaže da prirodni procesi čine klimatske promjene, a 39% kaže da nema čvrstih dokaza da se Zemlja zagrijava. Stavovi umjerenih o klimatskim promjenama nalaze se negdje između ove dvije skupine.

57% većina konzervativnih republikanaca kaže da nema čvrstih dokaza da se Zemlja zagrijava; samo jedan od deset kaže da je ljudska aktivnost odgovorna za klimatske promjene. Suprotno tome, 78% liberalnih demokrata kaže da su ljudske aktivnosti odgovorne za klimatske promjene.

Prošla istraživanja Pew Research-a također su pokazala više skepticizma među republikancima čajanki da se Zemlja zagrijava. Među demokratima postoje značajne razlike u obrazovanju, a oni koji imaju fakultetsku diplomu vjerojatnije su od onih s nižim školovanjem da će reći da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti.22

Multivarijatne analize

Da bismo bolje razumjeli relativni utjecaj ovih čimbenika na stavove o klimatskim promjenama, proveli smo niz multivarijacijskih regresijskih analiza. Kako bi se povećala veličina uzorka dostupna za ovu analizu, kombinirani su odgovori s dva načina mjerenja klimatskih promjena. Oni koji nisu bili sigurni događaju li se klimatske promjene ili su procesi koji objašnjavaju klimatske promjene izostavljeni iz ove analize. Testirali smo niz modela, uključujući i ovdje prikazani, koji uključuje uvjerenje o znanstvenom konsenzusu o klimatskim promjenama kao objašnjavajući faktor u vjerovanjima ispitanika o klimatskim promjenama. (Više o percepciji znanstvenog konsenzusa i drugim prosudbama vezanim uz klimatske promjene vidi u nastavku.)2. 3

Prvo se okrećemo predviđanju stajališta da se događaju klimatske promjene (bilo zbog ljudskih ili prirodnih procesa) u usporedbi sa stajalištem da nema čvrstih dokaza o zagrijavanju.24Osoba koja kaže da se znanstvenici uglavnom slažu da ljudska aktivnost uzrokuje globalno zagrijavanje ima predviđenu vjerojatnost da kaže da se Zemlja zagrijava od 0,87 na skali od 0 do 1 ili 87%. Osoba koja kaže da se znanstvenici uglavnom ne slažu s tim, ima predviđenu vjerojatnost da kaže da se Zemlja zagrijava od 0,70 (70%) - razlika od 0,17 (ili 17 postotnih bodova). Žene (+0,08) vjerojatnije su od muškaraca, a Hispanoamerikanci (+0,10) vjerojatnije od bijelaca koji nisu hispanoamerikanci da kažu da se Zemlja zagrijava.

Politička stranka i ideologija također su snažni prediktori. Republikanci i oni koji se naginju republikancima imaju 20 postotnih bodova manje šanse od demokrata i onih koji se naginju demokratskim da kažu da se Zemlja zagrijava. Oni koji nemaju stranačku ili mršavu pripadnost manje su vjerojatni (-0,14) nego što demokrati (uključujući neovisne koji se naginju Demokratskoj stranci) kažu da se Zemlja zagrijava. Ideologija također ima neovisan učinak na stavove kod kojih konzervativci rjeđe od liberala (-0,16) kažu da se Zemlja zagrijava. Pojedinci koji svoju ideologiju opisuju kao liberalnu i identificiraju se kao demokrati ili naklonjeni demokrati imaju predviđenu vjerojatnost od 0,76, dok oni koji su konzervativni i republikanci ili naklonjeni republikanci imaju predviđenu vjerojatnost od 0,22 da kažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti, držeći sve drugi čimbenici koji im pomažu.

Čimbenici povezani sa pogledima na klimatske promjeneDalje, prikazujemo rezultate logističke regresije koja predviđa stajalište da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti (u usporedbi s tvrdnjom da prirodni obrasci uzrokuju zagrijavanje ili da nema dokaza o zagrijavanju). Kao i gore navedeno, stavovi o znanstvenom konsenzusu o klimatskim promjenama, politička stranka i ideologija snažno predviđaju stajalište da su klimatske promjene posljedica ljudske aktivnosti.

Osoba koja kaže da se znanstvenici uglavnom slažu da ljudska aktivnost uzrokuje globalno zagrijavanje ima predviđenu vjerojatnost da će reći da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti od 0,65 na skali od 0 do 1 ili 65%. Osoba koja kaže da se znanstvenici uglavnom ne slažu s tim, ima predviđenu vjerojatnost da kaže da se Zemlja zagrijava od 0,30 (30%) - razlika od 0,35 (ili 35 postotnih bodova).

Uz to, hispanoamerikanci i dva dodatna faktora - dob i obrazovanje - značajni su prediktori ovog gledišta. Mlađe odrasle osobe vjerojatnije će od starijih reći da je zagrijavanje posljedica ljudske aktivnosti, što je 21-postotna promjena u predviđenoj vjerojatnosti od najmlađe do najstarije. A oni s postdiplomskim studijem imaju veću vjerojatnost (+ 0,13) od onih sa srednjoškolskom diplomom ili nižom stručnom spremom da to kažu, kad se drugi čimbenici drže konstantnim.

Odvojeni modeli, koji nisu prikazani, nisu pronašli značajniji utjecaj pohađanja crkve na stavove, niti predviđanje zagrijavanja Zemlje ili predviđanje da je zagrijavanje Zemlje posljedica ljudske aktivnosti, nakon što se kontroliraju drugi čimbenici. Slično tome, glavne se vjerske skupine nisu razlikovale od vjersko nepovezanih u pogledima na klimatske promjene. (Pojedinosti su dostupne na zahtjev.)25

Percepcije znanstvenog konsenzusa i podjela oko klimatskih promjena

Većina Amerikanaca (57%) kaže da vjeruje da se znanstvenici uglavnom slažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti, dok 37% kaže da se znanstvenici uglavnom ne slažu. Percepcija stava znanstvene zajednice o klimatskim promjenama oscilirala je od najnižih u 2010. godini, kada je 44% reklo da se znanstvenici slažu oko ljudske aktivnosti kao glavnog uzroka zagrijavanja temperatura, do visokih 57% koji to govore danas.26

Slažu li se znanstvenici općenito oko klimatskih promjena?Ta su shvaćanja obično povezana s pojedinačnim pogledima na problem. Primjerice, oni koji vjeruju da je Zemlja sve toplija zbog ljudske aktivnosti, najskloniji su tome da se znanstvenici slažu u vezi s tim. Oni koji kažu ili da se klimatske promjene događaju zbog prirodnih obrazaca u Zemljinom okolišu ili koji ne vjeruju da postoje čvrsti dokazi o klimatskim promjenama, skloniji su tome da znanstvenike vide podijeljenim.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Kao i kod percepcije znanstvenog konsenzusa o drugim temama, percepcije javnosti oko kojih se znanstvenici slažu oko klimatskih promjena obično se razlikuju ovisno o dobi. Mlađe generacije (u dobi od 18 do 49 godina) vjerojatnije će od starijih vidjeti znanstvenike koji se slažu oko klimatskih promjena. Latinoamerikanci vjerojatnije nego bijelci koji nisu hispano govore da se znanstvenici slažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti. Ne postoje razlike između muškaraca i žena u percepciji znanstvenog konsenzusa o ovom pitanju.

Obrazovanje i znanje

Fakultetski studenti vjerojatnije će reći od onih s manje formalnim obrazovanjem da se znanstvenici uglavnom slažu da je Zemlja sve toplija zbog ljudske aktivnosti: 63% diplomanata to govori, u usporedbi s 56% onih s nekim fakultetom i 55% onih s srednju školu ili manje. Oni s diplomom iz nekog znanstvenog područja približno su jednako vjerojatni kao i oni s diplomama iz drugih područja da kažu da se znanstvenici uglavnom slažu da ljudska aktivnost predstavlja klimatske promjene. Oni koji imaju više znanstvenih znanja, općenito je malo vjerojatnije da će se znanstvenici slagati oko klimatskih promjena u usporedbi s onima koji imaju manje znanstvenih znanja (61% naspram 54%).

Stranka i ideologija

Kao i kod vjerovanja o klimatskim promjenama, postoje velike razlike po strankama i ideologijama kada je riječ o percepcijama znanstvenog konsenzusa o klimatskim promjenama. Sedam u deset (70%) demokrata i oni koji se naginju demokratskoj demokraciji smatraju da se znanstvenici uglavnom slažu da su klimatske promjene posljedica ljudske aktivnosti. Nasuprot tome, oni koji se identificiraju ili priklone Republikanskoj stranci usko su podijeljeni, 45% je reklo da se znanstvenici uglavnom slažu, a 49% da se znanstvenici ne slažu oko toga.

Konzervativci imaju manje šanse od umjerenih ili liberala reći da postoji znanstveni konsenzus o ovom pitanju. 59% većina konzervativnih republikanaca kaže da to čine znanstvenicineslažu se da su ljudske aktivnosti odgovorne za klimatske promjene. Suprotno tome, potpuno 83% liberalnih demokrata kaže da se znanstvenici uglavnom slažu oko ovog pitanja.

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani s uvjerenjem da postoji znanstveni konsenzus o klimatskim promjenamaMultivarijantna logistička analiza otkriva da starije odrasle osobe, politički konzervativci, umjereni i republikanci (uključujući mršavije) rjeđe kažu da se znanstvenici slažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudskih aktivnosti. Na primjer, najmlađe odrasle osobe (18 godina) imaju predviđenu vjerojatnost od 0,72 (72%) da kažu kako se znanstvenici uglavnom slažu da se Zemlja zagrijava zbog ljudske aktivnosti, dok najstarije odrasle osobe u uzorku imaju predviđenu vjerojatnost od 0,51 da kažu ovo - razlika koja se zaokružuje na 22 postotna boda. Relativni utjecaj konzervativca (u usporedbi s liberalom) otprilike je jednak (+0,22) kao i učinak biti republikanac / nagnuti republikanac u usporedbi s demokratom / nagnutim demokratom (+0,19). Predviđa se da će liberalni demokrati za 39 postotnih bodova vjerojatnije reći da postoji znanstveni konsenzus o klimatskim promjenama od konzervativnih republikanaca, držeći sve ostale čimbenike na raspolaganju.

Opažena ozbiljnost klimatskih promjena

Pogledi na klimatske promjene kao ozbiljan problemNedavna istraživanja Pew Research-a također su ispitivala javnost o mišljenjima vezanim uz ozbiljnost klimatskih promjena. U istraživanju Pew Research iz 2015. godine, 46% odraslih izjavilo je da je 'globalno zagrijavanje' vrlo ozbiljan problem, u odnosu na 33% u istraživanju iz 2013. godine. Dio koji kaže da je globalno zagrijavanje vrlo ozbiljan problem mijenjao se tijekom vremena; od lipnja 2015. ravnopravan je s udjelom koji je izrazio ovo stajalište 2007. i 2008. godine.27

Da li globalne klimatske promjene predstavljaju prijetnju za SAD?Istraživanje Pew globalnih stavova provedeno 2013. godine s reprezentativnim uzorcima odraslih u 39 zemalja, uključujući SAD, postavilo je niz pitanja o mogućim prijetnjama iz međunarodnih pitanja, uključujući jedno pitanje o globalnim klimatskim promjenama. To je istraživanje pokazalo da je 40% odraslih osoba u SAD-u reklo da su globalne klimatske promjene glavna prijetnja zemlji, 37% da je to manja prijetnja, dok je petina (20%) rekla da nije prijetnja.

Zabrinutost zbog globalnih klimatskih promjena u SAD-u bila je niža od medijana za 39 anketiranih nacija. Zabrinutost zbog globalnih klimatskih promjena u SAD-u niža je nego u Kanadi, Europi, Aziji, Latinskoj Americi i Africi - zabrinutost u SAD-u zbog ovog pitanja bila je jednaka zabrinutosti zbog globalnih klimatskih promjena u anketiranim zemljama Bliskog istoka.28

Podrška mjerama za rješavanje klimatskih promjena

Zasebno istraživanje tvrtke Pew Research provedeno u studenom 2014. utvrdilo je široku javnu potporu strožim ograničenjima emisija elektrana kako bi se ublažile klimatske promjene. 64% većina odraslih osoba u SAD-u zalaže se za stroža ograničenja emisija iz elektrana, dok se 31% protivi strožim ograničenjima emisija za elektrane. Sveukupno mišljenje o ovom pitanju otprilike je stabilno otkako ga je Pew Research prvi put pitao u veljači 2013.29

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Podrška za suzbijanje emisija elektranaŽene su sklonije od muškaraca podržavati strože norme emisije (68% to čini, u usporedbi sa 60% među muškarcima). Mlađe odrasle osobe preferiraju postavljanje strožih standarda emisija od starijih odraslih. Po ovom pitanju nema značajnih razlika prema rasi ili etničkoj pripadnosti.

Obrazovanje

Podrška za suzbijanje emisija elektrana, od strane obrazovanja, stranke i ideologijeOni s fakultetskom diplomom izražavaju višu razinu potpore strožim ograničenjima emisija od onih s nižim školovanjem.

Ovo istraživanje nije uključivalo mjere znanstvenog znanja ili znanstvenog obrazovanja.

Stranka i ideologija

Kao što je to bio slučaj i sa stavovima o klimatskim promjenama, postoje velike razlike u stavovima o standardima emisija od strane stranke i ideologije. Potpuno 78% demokrata i naklonjenih demokrata favorizira strože standarde. Polovica republikanaca i neovisnih koji se priklone GOP-u favoriziraju strože standarde, dok 45% ne.

Republikanci s čajankama (uključujući neovisne koji se naginju GOP-u) posebno su vjerojatni da će se usprotiviti strožim ograničenjima emisija iz elektrana (71% se protivi, 26% favorizira).

Konzervativci su po ovom pitanju usko podijeljeni, sa 45% za i 47% protiv. Većina umjerenih (72%) i liberala (82%) favorizira strože standarde emisije elektrana kako bi se pozabavilo klimatskim promjenama.

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani sa pogledima na ograničenja emisija elektranaMultivarijantna logistička regresija otkriva da brojni čimbenici predviđaju stavove o ograničenjima emisija za rješavanje klimatskih promjena. Republikanci, uključujući mršavije (-0,24) i one bez stranačke pripadnosti ili sklonosti (-0,21), manje su vjerojatni od svojih demokratskih kolega da favoriziraju stroža ograničenja emisija iz elektrana. Konzervativci rjeđe favoriziraju stroža ograničenja (-0,23) u usporedbi s liberalima. Liberalni demokrati imaju predviđenu vjerojatnost od 0,87, a konzervativni republikanci predviđanu vjerojatnost od 0,43 da će pogodovati strožim emisijama iz elektrana - razlika od 44 postotna boda.

Stavovi o ovom pitanju također se odnose na dob, rasu i obrazovanje. Starije odrasle osobe (-0,23) u usporedbi s mlađim odraslima i crnci (-0,18) u usporedbi s bijelcima rjeđe favoriziraju strože standarde emisija iz elektrana. Oni s postdiplomskim studijem vjerojatnije će favorizirati stroža ograničenja (+0,15). Spol ima umjereniji učinak. Žene će u prosjeku za 8 postotnih bodova vjerojatnije podržati stroža ograničenja emisije od muškaraca, kontrolirajući druge čimbenike.

Podmorsko bušenje nafte

Dopusti više bušenja u moruJavno mišljenje o energetskim pitanjima varira ovisno o tehnologiji koja se razmatra. Otprilike polovica Amerikanaca u istraživanju iz kolovoza 2014. (52%) zalaže se za više bušenja nafte na moru u vodama SAD-a, dok se 44% protivi.

Pogledi o bušenju na moru s vremenomDruga istraživanja tvrtke Pew Research zatražila su mišljenja o tome da vlada dopušta daljnje bušenje nafte i plina u moru u vezi s 'vladinim politikama za rješavanje američke opskrbe energijom'.30Iako ovo pitanje nije izravno usporedivo s onim postavljenim u istraživanju Pew Research iz kolovoza 2014., nalazi također pokazuju da većina odraslih podržava više bušenja nafte u moru (56% favorizira, 40% se protivi). Stavovi o ovom pitanju vremenom su se oscilirali, od najviših u 2009. godini od 68% u korist višeg bušenja u moru, do najnižih u lipnju 2010. od 44% u korist. Stavovi o obalnom bušenju nafte u ovom su kontekstu postojani u 2013. i 2014. godini.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Dopusti više bušenja u moruMišljenje o omogućavanju većeg bušenja nafte na moru razlikuje se prema spolu, rasi i etničkoj pripadnosti i starosti. Šest od deset muškaraca preferira dopuštanje više bušenja u moru, u usporedbi s 44% žena.

Mlađe odrasle osobe, u dobi od 18 do 29 godina, ističu se od ostalih dobnih skupina po višim razinama protivljenja bušenju nafte na moru: 61% odraslih osoba mlađih od 30 godina protivi se bušenju, dok 37% favorizira veće bušenje. Suprotno tome, šest od deset odraslih u dobi od 65 godina i više favorizira više bušenja u vodama SAD-a za naftu i plin; Protiv je 35%.

Bijelci izražavaju veću potporu za više bušenja u moru nego crnci ili Latinoamerikanci. Međutim, kao što je navedeno u nastavku, razlike među rasnim i etničkim skupinama u vezi s bušenjem nafte na moru uglavnom se objašnjavaju političkim razlikama među tim skupinama.

Obrazovanje i znanje

Nema statistički značajnih razlika u stavovima o bušenju nafte u moru među skupinama obrazovanja i znanosti.

Nema razlike u pogledima na bušenje nafte na moru prema znanju obrazovanja i znanosti

Stranka i ideologija

Stavovi o dopuštanju dodatnih bušenja u moru razlikuju se po strankama i ideologijiMišljenje o obalnom bušenju nafte i plina jako se razlikuje među stranačkim i ideološkim skupinama. Potpuno 72% republikanaca i nagnutih republikanaca favorizira više bušenja u moru, u usporedbi s 39% demokrata i neovisnih koji se naginju demokratskoj demokraciji.

Podrška bušenju u moru posebno je niska među političkim liberalima, među kojima 29% favorizira veće bušenje u moru, u usporedbi s 64% među konzervativcima i 57% među političkim umjerenima.

Razlike u mišljenjima o dopuštanju više bušenja u moru posebno su velike između konzervativnih republikanaca (87% favorizira i 13% protivi se) i liberalnih demokrata (28% favorizira i 68% se protivi).

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani s pogledima na bušenje u moruMultivarijantna logistička analiza koja predviđa potporu za bušenje na otvorenom moru utvrđuje da su dob i spol važni prediktori podrške, a stariji odrasli više nego mlađi (+0,30), a muškarci više od žena (+0,15), koji se zalažu za dopuštanje većeg bušenja. Uz to, i stranačka pripadnost i ideologija značajno predviđaju stavove o ovom pitanju. Republikanci i nagnuti republikanci (+0,26) vjerojatnije će favorizirati više bušenja nego demokrati i naklonjeni demokrati. Konzervativci (+0,22) i umjereni (+0,23) vjerojatnije će favorizirati više bušenja u odnosu na liberale, dok kontroliraju druge čimbenike. Konkretno, konzervativni republikanci imaju predviđenu vjerojatnost od 0,76, a liberalni demokrati imaju predvidjenu vjerojatnost od 0,30 da će pogodovati većem bušenju u moru, kontrolirajući druge čimbenike.

Zasebni model (nije prikazan) utvrđuje neke značajne razlike među vjerskim skupinama, čak i kada kontrolira ove političke i demografske čimbenike. Međutim, ovdje opisani čimbenici ostaju značajni prediktori podrške bušenju u moru čak i kad se kontroliraju vjerska pripadnost i učestalost posjećivanja crkve. (Pojedinosti su dostupne na zahtjev.)

Hidrauličko lomljenje

Podrška za povećanu upotrebu frackinga od 2013. godineManjina javnosti (41%) podupire povećanu upotrebu hidrauličkog lomljenja ili frakiranja za vađenje nafte i prirodnog plina iz podzemnih stijenskih formacija, dok se 47% protivi. Javna podrška za fracking opala je s 48% u ožujku 2013. godine i stabilna je u kolovozu i studenom 2014.

Ranija analiza tvrtke Pew Research pokazala je da je u tom razdoblju raslo suprotstavljanje povećanom frackingu, posebno među srednjozapadnicima, ženama i mlađima od 50 godina.31

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Mišljenje o povećanoj upotrebi frackingaMuškarci izražavaju veću potporu od žena za povećanu upotrebu frackinga (46% u usporedbi s 33%). Bijelci i crnci imaju tendenciju podržati povećanu upotrebu frackinga više nego Hispanics. A stariji, stari 65 godina i stariji, imaju tendenciju izraziti veću potporu frakingu nego odrasli mlađi od 30 godina.

Imajte na umu da ovi nalazi potječu iz istraživanja iz kolovoza 2014. zbog dostupnosti dodatnih znanstvenih i obrazovnih varijabli. Ovdje opisani obrasci otprilike su isti onima pronađenim u istraživanju Pew Research provedenom nekoliko mjeseci kasnije u studenom 2014.32

Obrazovanje i znanje

U skladu s gledištima o drugim energetskim problemima, nema razlike (ili samo skromne razlike) u obrazovanju o podršci za povećanu upotrebu frackinga. Niti postoje razlike u pogledima na fracking između onih koji imaju sve manje i više znanja o znanosti, općenito.

Skromne razlike u pogledima na frakiranje prema znanju obrazovanja i znanosti

Stranka i ideologija

Široke stranke, ideološke razlike u vezi s povećanom upotrebom frackingaPostoje široke razlike u mišljenjima među političkim strankama i ideološkim skupinama kada je riječ o frakingu, kao što je utvrđeno i kod mišljenja o drugim energetskim pitanjima. Većina republikanaca i neovisnih koji se priklone GOP-u izražavaju potporu povećanoj upotrebi frackinga s razlikom od 57% -33%. Suprotno tome, većina demokrata i neovisnih koji se priklone Demokratskoj stranci protivi se povećanoj upotrebi frackinga sa sličnom marginom (62% protivi se 30% za).

Slično tome, većina konzervativaca zalaže se za veću upotrebu frackinga (54%), dok se sedam od deset liberala protivi toj ideji.

Ideološki dosljedne stranačke skupine snažno se razilaze u svojim stavovima o frakingu. Potpuno 73% konzervativnih republikanaca podržava povećanu upotrebu frackinga, dok se 71% liberalnih demokrata protivi. Neovisni su podijeljeni, sa 35% za ideju povećanja hidrauličkog loma, a 57% protiv.

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani sa stavovima o hidrauličkom lomljenjuMultivarijantna logistička regresija pokazuje kako stranačka tako i ideološka sklonost značajno predviđaju stavove o frakingu. Republikanci i oni koji se naginju GOP-u vjerojatnije će podržati povećanu upotrebu frackinga u odnosu na demokrate i one koji se naginju demokratima; porast predviđene vjerojatnosti je 0,24. Konzervativci (+0,24) i umjereni (+0,15) vjerojatnije će podržati povećanu upotrebu frackinga nego liberali, svi su jednaki. Za konzervativne republikance / nagnute republikance predviđa se da će 48 postotnih bodova vjerojatnije pogodovati povećanoj upotrebi frackinga nego li liberalni demokrati / naklonjeni demokrati, držeći ostale varijable prema svojim mogućnostima.

Muškarci imaju 12 postotnih bodova veću vjerojatnost da će podržati fracking nego žene, sa stranački i ideološkom kontrolom. Crnci imaju 12 postotnih bodova veću vjerojatnost da podržavaju fracking nego bijelci. Ne postoje značajne razlike u obrazovanju ili znanju nakon kontroliranja drugih čimbenika.

Izgradnja više nuklearnih elektrana

Izgradnja više nuklearnih elektranaOtprilike polovica Amerikanaca (51%) protivi se izgradnji više nuklearnih elektrana, dok je 45% za. Ove su brojke skromne u odnosu na 2009. godinu, kada je Pew Research zadnji put pitao o ovom pitanju koristeći istu formulaciju pitanja.

Promicanje korištenja nuklearne energijeDruga istraživanja Pew Research-a tražila su mišljenja o tome kako vlada promiče upotrebu nuklearne energije u vezi s 'vladinim politikama za rješavanje američke opskrbe energijom.'33Istraživanje iz prosinca 2014. pokazalo je da je 41% odraslih za, a 53% protiv vlade koja promiče povećanu upotrebu nuklearne energije. Stavovi o ovom pitanju posljednjih su godina skromno varirali.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Izgradnja više nuklearnih elektranaKao i kod ostalih energetskih problema, postoje velike razlike između muškaraca i žena u pogledima na nuklearnu energiju. Većina muškaraca (54%) favorizira izgradnju više nuklearnih elektrana, dok samo 36% žena to čini. Starije odrasle osobe (u dobi od 65 i više godina) sklonije su favoriziranju izgradnje više nuklearnih elektrana nego kohorte mlađe dobi.
Crnci imaju tendenciju izraziti manje potpore nuklearnoj energiji od bijelaca. Samo 35% crnaca favorizira izgradnju više nuklearnih elektrana, a 65% se protivi. Za usporedbu, bijelci su po ovom pitanju usko podijeljeni, sa 48% za i 47% protiv izgradnje više nuklearnih elektrana. Hispanoamerikanci i bijelci koji nisu hispanoamerikanci imaju slična gledišta o ovom pitanju. Kako je dolje spomenuto, rase i etničke razlike nisu značajne kada se drugi čimbenici statistički kontroliraju.

Obrazovanje i znanje

Skromne razlike u pogledima na nuklearnu energiju prema znanju obrazovanja i znanostiPostoje neke, iako uglavnom skromne, razlike u pogledima na nuklearnu energiju prema obrazovanju. Polovica onih s fakultetskom diplomom (a 54% onih koji imaju i postdiplomski studij) favorizira izgradnju više nuklearnih elektrana. Za usporedbu, 43% onih s nekim fakultetskim obrazovanjem i 42% onih sa srednjom ili višom školskom spremom favorizira izgradnju više nuklearnih elektrana.

Nema značajnih razlika između nositelja fakultetske diplome koji imaju predznanje u znanstvenim područjima u odnosu na druga područja po ovom pitanju. A oni koji imaju manje i više općenito znanstveno znanje imaju slična gledišta o nuklearnoj energiji.

Stranka i ideologija

Široke stranačke i ideološke razlike u podršci za izgradnju više nuklearnih elektranaKao i kod pogleda na druga energetska pitanja, postoje velike razlike između stranačkih i ideoloških skupina u pogledu na nuklearnu energiju. 60-postotna većina republikanaca i neovisnih koji su skloni republikancima zalažu se za izgradnju više nuklearnih elektrana. Suprotno tome, sličan udio (62%) demokrata i neovisnih koji se naginju Demokratskoj stranci protivi se izgradnji novih nuklearnih elektrana.

Politički konzervativci vjerojatnije će od umjerenih ili liberala podržati izgradnju više nuklearnih elektrana. Konzervativni republikanci izražavaju jednostranu podršku za izgradnju više nuklearnih elektrana s razlikom od 73% -25%. Većina umjerenih i liberalnih republikanaca (55%) također podržava izgradnju više nuklearnih elektrana. Suprotno tome, većina političkih neovisnih, konzervativnih i umjerenih demokrata i liberalnih demokrata protivi se izgradnji novih nuklearnih elektrana.

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani sa stavovima o nuklearnoj energijiMultivarijantna logistička regresija smatra da je identifikacija stranaka važan prediktor podrške za izgradnju više nuklearnih elektrana. Oni koji se identificiraju ili priklone GOP-u imaju 23 postotnih bodova veću vjerojatnost da će favorizirati izgradnju više nuklearnih elektrana, u odnosu na svoje demokratske kolege ako im se svi drugi faktori drže na raspolaganju. Učinak ideologije je slabiji - biti konzervativan ne postiže sasvim statističku značajnost na razini 0,05.

Oni s postdiplomskim studijem vjerojatnije su da će 17 postotnih bodova favorizirati izgradnju dodatnih nuklearnih elektrana. Za razliku od nekoliko drugih tema povezanih sa znanošću, obrazovanje i političke stranke utječu na stavove o nuklearnoj energiji u istom smjeru. Uz to, muškarci i starije odrasle osobe više se zalažu za izgradnju više nuklearnih elektrana. Ne postoje statistički značajne razlike prema rasi i etničkoj pripadnosti kada se drugi čimbenici statistički kontroliraju.

Zasebna analiza, koja nije prikazana, nije pronašla razlike prema vjerskoj pripadnosti ili učestalosti pohađanja crkve u pogledima na nuklearnu energiju. (Pojedinosti su dostupne na zahtjev.)

Davanje prioriteta alternativnim izvorima energije ili fosilnim gorivima

Koji bi trebao biti najvažniji prioritet za američku opskrbu energijom?U zasebnom istraživanju Pew Research odrasli su zatražili da odaberu između razvoja alternativnih izvora energije i širenja istraživanja i proizvodnje fosilnih goriva kao najvažnijeg prioriteta za rješavanje američke opskrbe energijom. Sveukupno, šest od deset (60%) Amerikanaca reklo je da bi razvoj alternativnih izvora energije poput tehnologije vjetra, sunca i vodika trebao biti prioritet, a 30% smatra da bi prioritet trebao biti širenje proizvodnje nafte, ugljena i prirodnog plina.3. 4

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Odrasli mlađi od 30 godina daju prednost razvoju alternativne energije nad ekspanzijom fosilnih goriva s razlikom od 74% -20%. Suprotno tome, oni u dobi od 65 godina i stariji više su podijeljeni, a 48% daje prednost razvoju alternativnih izvora energije kao što su tehnologija vjetra, sunca i vodika, a 41% kaže da bi prioritet trebao biti širenje nafte, ugljena i prirodnog plina.

Žene imaju malo veću vjerojatnost od muškaraca da daju prednost razvoju alternativnih izvora energije. Razlike među rasnim i etničkim skupinama nisu statistički značajne.

Obrazovanje

Prioriteti američke opskrbe energijom, prema obrazovanjuOni s postdiplomskim studijem u prosjeku imaju prednost pri razvoju alternativnih izvora energije (69%) u odnosu na proširenje proizvodnje fosilnih goriva (24%). Potpora davanju prioriteta razvoju alternativne energije u odnosu na širenje proizvodnje fosilnih goriva manja je među onima koji nemaju više od srednje škole (55% -33%).

Iako indeks znanstvenog znanja nije postavljen u ovom istraživanju, jedno je pitanje obuhvatilo problem vezan za specifična znanja o energetskim pitanjima. Ukupno 54% odraslih bilo je svjesno da se količina proizvedene energije u Sjedinjenim Državama povećava 'posljednjih godina'. Međutim, saznanje da je američka proizvodnja energije u porastu nije značajno povezano sa stavovima o prioritetima za opskrbu energijom.

Stranka i ideologija

Jaka stranka, ideološke razlike u prioritetima američke opskrbe energijomPostoje velike razlike u energetskim prioritetima po stranačkim i ideološkim linijama.

Demokrati i neovisni koji se naginju Demokratskoj stranci izražavaju široku potporu davanju prednosti alternativnoj proizvodnji energije (75% -17%). Liberalni demokrati također izražavaju snažnu potporu davanju prednosti alternativnim izvorima energije u odnosu na širenje tradicionalnih izvora fosilnih goriva (81% -15%).

Sveukupno gledano, republikanci i oni koji se priklone GOP-u usko su podijeljeni (46% -43%). Razlike među ovom skupinom uglavnom su posljedica značajnih razlika između neovisnih, od kojih većina daje prednost razvoju alternativnih izvora energije, i onih koji se identificiraju s GOP-om (od kojih samo 36% daje prednost razvoju alternativne energije).

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani s određivanjem prioriteta za alternativne izvore energije u odnosu na više proizvodnje nafte, ugljena i plinaMultivarijantna logistička regresijska analiza otkriva snažan učinak identifikacije stranaka na prioritete energetske politike. Republikanci i naklonjeni republikanci imaju 33% manje šanse od svojih demokratskih kolega da daju prednost razvoju alternativnih izvora energije u odnosu na širenje proizvodnje nafte, ugljena i prirodnog plina. Oni bez stranačke pripadnosti ili sklonosti manje su vjerojatni od demokrata i neovisnih koji se priklone Demokratskoj stranci da zauzme ovu funkciju (-0,15). A, konzervativci imaju 14% manje šanse od liberala da daju prednost razvoju alternativne energije. Predviđena vjerojatnost da liberalni demokrat (ili neovisni demokratski nastrojeni) da prioritet razvoju alternativne energije je 0,86, dok je predviđena vjerojatnost za konzervativne republikance (ili neovisne koji se priklonjuju GOP-u) 0,41 - razlika od 45 postotnih bodova, kontrolirajući ostale čimbenike .

Uz to, postoje velike razlike u godinama sa starijim odraslima za 39% manje vjerojatnim nego mlađima da bi razvoj alternativnih izvora energije trebao biti važniji prioritet od širenja proizvodnje fosilnih goriva. Crnci rjeđe kažu od bijelaca (-0,21), kontrolirajući druge čimbenike.

Genetski inženjersko gorivo iz biljaka

Podrška za povećanu uporabu bioinženjerskih alternativa gorivuPotpuno 68% odraslih favorizira jedan noviji oblik energetskog razvoja - povećanu upotrebu biljaka genetski modificiranih kao gorivo alternativu benzinu. Samo 26% odraslih protivi se sve većoj upotrebi biljaka genetski modificiranih kao alternative benzinu.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

O ovoj temi postoji malo razlika među podskupinama stanovništva, što možda odražava ograničeno poznavanje javnosti s ovim novim oblikom energetske tehnologije. I muškarci i žene imaju približno ista stajališta kada je riječ o bioinženjerskim alternativnim gorivima iz biljaka. Afroamerikanci rjeđe od bijelaca ili Latinoamerikanaca izražavaju potporu povećanoj upotrebi biljaka genetski modificiranih kao gorivo kao alternativa benzinu. A stariji odrasli izražavaju manje podrške ovoj ideji nego mlađi odrasli.

Nema razlike u podršci bioinženjerskom gorivu prema obrazovanju, znanju, stranci ili ideologiji

Obrazovanje i znanje

Ne postoje razlike u stavovima o bioinženjeriranim biljnim alternativama gorivima prema obrazovanju ili razinama znanja o znanstvenim činjenicama.

Stranka i ideologija

Za razliku od ostalih energetskih tehnologija, ne postoje razlike u stavovima o genetski inženjeriranim alternativama goriva od strane stranke ili ideologije.

Multivarijantna analiza

Testirali smo model koji predviđa podršku za povećanu uporabu bioinženjerskog goriva, ali utvrdili smo da model nije značajan u predviđanju stavova o ovom pitanju.35

Rast stanovništva i prirodni resursi

Resursi i rast stanovništvaVećina Amerikanaca izražava zabrinutost da će porast svjetske populacije opteretiti prirodne resurse planeta: 59% odraslih ima pesimističan stav o učinku rasta stanovništva, rekavši da će to biti glavni problem jer neće biti dovoljno hrane i resursa za odlazak oko. Gotovo četiri u deset (38%) smatra da rast neće predstavljati glavni problem jer će svijet pronaći način da rasteže svoje prirodne resurse. Stavovi o ovom pitanju približno su isti kao kad ih je Pew Research posljednji put pitao u istraživanju 2013. godine.

Spol, dob, rasa i etnička pripadnost

Afroamerikanci su optimističniji da će se pojaviti nova rješenja za rješavanje problema s prirodnim resursima koje uzrokuje rastuća svjetska populacija. Za usporedbu, bijelci i Latinoamerikanci vjerojatnije će rastuću svjetsku populaciju vidjeti kao glavni problem. Značajne razlike u mišljenjima prema rasi i etničkoj pripadnosti također su bile prisutne u istraživanju iz 2013. godine.

Ne postoje razlike ili su samo skromne razlike u gledištima o ovom pitanju prema spolu ili dobi.

Nema razlike u pogledima na resurse i rast stanovništva prema znanju obrazovanja i znanostiObrazovanje i znanje

Ne postoje razlike u stavovima o ovom pitanju među obrazovnim skupinama. Većina svih obrazovnih skupina kaže da će rastuća svjetska populacija biti glavni problem jer neće biti dovoljno hrane i sredstava za obilazak. A oni koji imaju sve manje znanja o znanosti imaju približno ista stajališta o ovom pitanju.

Stranka i ideologija

Stranačke i ideološke razlike u pogledima na resurse i rast stanovništvaRepublikanci i naklonjeni republikanci skloniji su demokratima i onima koji se priklone Demokratskoj stranci da vjeruju da rastuća svjetska populacija neće predstavljati glavni problem jer ćemo pronaći način da rastegnemo svoje prirodne resurse. Politički konzervativci, bilo koje stranačke pripadnosti, podijeljeni su između ovog gledišta (48%) i stava da će rast svjetske populacije predstavljati glavne probleme u opskrbi hranom i prirodnim resursima (49%).

54% većina konzervativnih republikanaca vjeruje da ćemo pronaći način da proširimo svoje prirodne resurse, dok 44% kaže da će sve veći svjetski broj stanovništva predstavljati glavni problem. Suprotno tome, potpuno 69% liberalnih demokrata kaže da će globalni rast stanovništva predstavljati velike probleme za našu opskrbu hranom i prirodnim resursima, a samo tri u deset kažu da ćemo pronaći način da se resursi rastežu tako da globalni rast stanovništva neće biti veliki problem.

Multivarijatne analize

Čimbenici povezani sa stavovima o globalnom rastu stanovništva i prirodnim resursimaMultivarijantna logistička analiza otkriva da i stranačka pripadnost i politička ideologija predviđaju stavove o resursima i rastu stanovništva. Kao što je gore prikazano, vjerojatnije je da će konzervativci od liberala reći da hoće globalni rast stanovništvanepredstavljaju glavni problem jer ćemo pronaći način za rastezanje resursa. Konzervativci imaju manje vjerojatnosti od 18 postotnih bodova od liberala držeći se svih ostalih čimbenika. Republikanci i oni koji se naginju GOP-u skloniji su demokratima i neovisnima koji se naginju Demokratskoj stranci da kažu da će globalni rast stanovništvanebiti glavni problem jer ćemo pronaći način za rastezanje resursa.

Afroamerikanci će manje vjerojatno reći da će rastuća svjetska populacija biti glavni problem nego bijelci. Promjena predviđene vjerojatnosti crnog ispitanika koji će reći da će rast globalne populacije biti glavni problem iznosi 27 postotnih bodova u usporedbi s bijelim ispitanikom, kada su svi ostali čimbenici statistički kontrolirani.

Zasebna analiza utvrđuje da vjerske skupine značajno predviđaju stavove o ovom pitanju, ali gore opisani čimbenici su statistički značajni čak i s kontroliranom vjerskom pripadnošću i učestalošću posjećivanja crkve. (Pogledajte predstojeće izvješće o stavovima vezanim uz religiju i znanost; detalji o modelu dostupni su na zahtjev.)